Användarvillkor

Giltighet

Dessa villkor gäller från och med 2012-10-17. Vid förändring av villkoren kommer du att vid nästa inloggning automatisk få en begäran acceptera villkoren på nytt.

Definitioner

 • Applikation: Med applikation avses Anteo och alla dess anpassningar.
 • Webbmaster: Driftsansvarig för Applikation (Defendo Sverige AB)
 • Förening: Förening med avtal för användning av applikation
 • Användare: Registrerad person med möjlighet att logga in som användare av applikation
 • Medlem: Person med giltigt medlemskap i en Förening
 • Registrerad: Person som finns registerad i Föreningens medlemsregister och som varit medlem någon gång under de senaste två åren
 • Anställd: Person anställd av föreningen
 • Funktionär: Person som står upptagen på Föreningens förteckning över funktionärer

Användare

Som användare måste du vara registrerad, medlem eller anställd i en Före­ning.

Medlemskonto

För att hålla ditt användarkonto aktivt måste inloggning ske minst en gång per halvår. I annat fall kan användarkontot avaktiveras av Webbmaster.

Cookies

För att kunna logga in som användare måste du ställa in din webbläsare att acceptera cookies från applikation.

Personuppgifter

Som användare accepterar du att föreningen lagrar personuppgifter nödvändiga för att föreningen skall kunna fullgöra sina uppgifter och kunna ge dig den service som erbjuds för dig som användare.

 1. I applikation sparas följande obligatoriska personuppgifter: namn, adress, kön, födelsedatum och i vissa fall även personnummer (beror på föreningens policy)
 2. I bokningssystemet sparas dina bokningar
 3. I föreningar med elektronisk besöksregistrering sparas alla besök som du gör
 4. För användare som använder aktivitetskort som täcks av specialavtal med annan part (förening, annat företag eller offentlig förvaltning) medger du att Föreningen får lämna ut din personliga besöksstatistik för uppföljning till denna part

Efter två års inaktivitet (ej medlem) avpersonifieras uppgifterna, dvs. det går inte längre att se vem som bokat eller besökt olika aktiviteter.

Förening kan vara skyldig att lämna statistik till sin riksorganisation.

E-post

Du ansvarar för att dina angivna e-postadresser är korrekt angivna och aktuella. Webbmaster förbehåller sig rätten att radera e-postadresser som är felaktiga eller där mottagaradressen inte längre finns.

Som registrerad eller medlem ansvarar du själv för att ange om du vill mottaga e-postutskick eller inte från Föreningen. Oavsett vad du anger, så medger du att Föreningen kan sända ut upp till fyra meddelande per år med information inför ny säsong eller liknande.

Som funktionär accepterar du att mottaga e-postutskick från föreningen.

Som funktionär ansvarar du för att ange om hemsidesbesökare skall kunna skicka e-post till dig eller inte.

Inte i något fall visas användarens kontaktinformation för annan användare av applikation eller för anonym besökare av hemsidan. Funktionär har tillgång till andra funktionärers kontaktinformation.

Innehåll

Som användare har du möjlighet att tillhandahålla och publicera information via de tjänster som speciellt är utformade för detta ändamål. Men det är inte tillåtet:

 • att underhålla material via generella www- och ftp-tjänster
 • att utnyttja applikation till att skicka skräppost eller meddelanden som rör annat än föreningens verksamhet
 • att använda script, avvikande typografi eller liknande som stör form eller funktion i applikation, för andra användare eller tredje part
 • att länka till sajter med olagligt innehåll (t.ex. sajter eller tjänster där copyrightskyddad musik tillhandahålls)

Du som användare har en viktig uppgift att medverka till att innehållet upplevs som relevant, korrekt och aktuellt. Du förbinder dig därför att aktivt verka för att tillse att information hålls uppdaterad, publiceras i god tid och att eventuella fel korrigeras snabbt.

Du är införstådd med att innehållet skall hålla sig inom ramen för Föreningens policy.

Du får inte
 • sprida olaglig, oetisk eller rasistisk information eller uppmana till detsamma
 • sprida pornografi, utbjuda sexuella tjänster eller uppmana till detsamma
 • bryta eller uppmana till brott mot svensk lagstiftning
 • trakassera individer, företag, myndigheter eller organisationer
 • utföra handlingar som negativt påverkar Applikation, bakomliggande teknik, tredje part samt Internet självt

Sanktioner

Om en användare bryter mot ovanstående användarvillkor förbehåller sig Föreningen och Webbmaster rätten att, utan användarens medgivande, stänga av användaren, ta bort eller ändra information som anses olämplig.


Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2019 #94