Skapa användarkonto (Endast befintliga medlemmar)

Med ett användarkonto får du tillgång till mer information och bättre service på hemsidan.
Om du är registrerad i medlemsregistret kan du själv skapa ett användarkonto genom att fylla i nedanstående formulär.

Finns du inte redan i medlemsregistret kan du istället registrera dig på sidan Registrering (Endast nya medlemmar).

Så här skapar du användarkonto:

  • Medlemsnummer, för- och efternamn samt e-postadress måste anges identiskt med det som finns registrerat i systemet. Ett vanligt fel är att vi stavat ditt namn fel, så kontakta föreningen om det uppstår problem.
  • E-postadressen används för att skicka ett aktiveringsmeddelande. Först när du mottagit detta och följt instruktionerna kan du logga in. Om du inte har någon e-postadress kan du inte skapa användarkonto on-line. Får du inget e-postmeddelande inom några minuter bör du kontrollera skräpposten, annars har du troligen angivit en felaktig e-postadress. Då får du försöka på nytt.
  • Det användarnamn du väljer skall bestå av minst 8 tecken (bokstäver A-Z, a-z och siffror).
  • Det lösenord du väljer skall bestå av minst 8 tecken (bokstäver A-Z, a-z och siffror).

RegistreringFyll i ovanstående tecken
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2019 #87