Öppettider

Här anges föreningens information om öppettider på anläggningarna.

Det är valbart om föreningen vill visa dessa nedre informationsfält, eller inte. Om föreningen inte använder Twitter eller Facebook kan man välja bort dessa och endast visa Öppettider. Det går också att välja bort båda fälten.

Vill man använda båda fälten kan man välja i vilken ordning de skall visas. 
 
Fältet Länkar till höger visas endast då det finns minst en aktuell länk angiven för funktionen. 
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2019 #81